-

1η διοργάνωση - 1st organization

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010

         

2η διοργάνωση - 2nd organization

Νοέμβριος 2011 - Φεβρουάριος 2012

         

3η διοργάνωση - 3st organization

Φεβρουάριος - Μάρτιος 2014

 

 Προηγούμενη διοργάνωση: Η Φωτογραφία στα Καφέ Μπαρ της Θεσσαλονίκης

 

Contrast at Facebook