Η Φωτογραφία στα Καφέ Μπαρ της Θεσσαλονίκης - Νοέμβριος 2006

Η ομάδα “Φωτοπόροι” μετά από δέκα χρόνια ενεργής παρουσίας στο φωτογραφικό γίγνεσθαι, παρουσιάζει την μεγαλύτερη διοργάνωσή της: Την Φωτογραφία στα Καφέ Μπαρ. Αυτή την χρονιά, όλο τον Νοέμβρη τα Μπαρ και τα Καφέ της Θεσσαλονίκης θα γεμίσουν με φωτογραφίες της ομάδας. Κάθε μέλος της έχει επιλέξει τον χώρο του και εκεί θα παρουσιάσει μια νέα ολοκληρωμένη δουλεία του. Η διοργάνωση έχει σαν στόχο να προβάλει την δουλειά της ομάδας, να φέρει το κοινό που συχνάζει στα μαγαζιά κοντά στην φωτογραφική τέχνη και να προσελκύσει τους ενδιαφερόμενους σ’ ένα φωτογραφικό ταξίδι σε φιλόξενους χώρους της πόλης.

 1. 001a
 2. Γιαγκόπουλος Βασίλης 01
 3. Γιαγκόπουλος Βασίλης 02
 4. Γιαγκόπουλος Βασίλης 03
 5. Γιαγκόπουλος Βασίλης 04
 6. Γιαγκόπουλος Βασίλης 05
 7. Γιαγκόπουλος Βασίλης 06
 8. Γιαγκόπουλος Βασίλης 07
 9. Γιαγκόπουλος Βασίλης 08
 10. Γιαγκόπουλος Βασίλης 09
 11. Γιαγκόπουλος Βασίλης 10
 12. Γιαγκόπουλος Βασίλης 11
 13. Γιαγκόπουλος Βασίλης 12
 14. Γιαγκόπουλος Βασίλης 13
 15. Γιαγκόπουλος Βασίλης 14
 16. Γιαγκόπουλος Βασίλης 15
 17. Γιαγκόπουλος Βασίλης 16
 18. Γιαγκόπουλος Βασίλης 17
 19. Γιαγκόπουλος Βασίλης 18
 20. Γιαγκόπουλος Βασίλης 19
 21. Εσέρογλου Θεόδωρος 01
 22. Εσέρογλου Θεόδωρος 02
 23. Εσέρογλου Θεόδωρος 03
 24. Εσέρογλου Θεόδωρος 04
 25. Εσέρογλου Θεόδωρος 05
 26. Εσέρογλου Θεόδωρος 06
 27. Εσέρογλου Θεόδωρος 07
 28. Εσέρογλου Θεόδωρος 08
 29. Εσέρογλου Θεόδωρος 09
 30. Εσέρογλου Θεόδωρος 10
 31. Εσέρογλου Θεόδωρος 11
 32. Εσέρογλου Θεόδωρος 12
 33. Εσέρογλου Θεόδωρος 13
 34. Εσέρογλου Θεόδωρος 14
 35. Εσέρογλου Θεόδωρος 15
 36. Εσέρογλου Θεόδωρος 16
 37. Εσέρογλου Θεόδωρος 17
 38. Κόκκινου Μαρία 01
 39. Κόκκινου Μαρία 02
 40. Κόκκινου Μαρία 03
 41. Κόκκινου Μαρία 04
 42. Κόκκινου Μαρία 05
 43. Κόκκινου Μαρία 06
 44. Κόκκινου Μαρία 07
 45. Κόκκινου Μαρία 08
 46. Κόκκινου Μαρία 09
 47. Κόκκινου Μαρία 10
 48. Κόκκινου Μαρία 11
 49. Κόκκινου Μαρία 12
 50. Κόκκινου Μαρία 13
 51. Κόκκινου Μαρία 14
 52. Κόκκινου Μαρία 15
 53. Κόκκινου Μαρία 16
 54. Κόκκινου Μαρία 17
 55. Κόκκινου Μαρία 18
 56. Κόκκινου Μαρία 19
 57. Κόκκινου Μαρία 20
 58. Κόκκινου Μαρία 21
 59. Καρυπίδης Σάκης 01
 60. Καρυπίδης Σάκης 02
 61. Καρυπίδης Σάκης 03
 62. Καρυπίδης Σάκης 04
 63. Καρυπίδης Σάκης 05
 64. Καρυπίδης Σάκης 06
 65. Καρυπίδης Σάκης 07
 66. Καρυπίδης Σάκης 08
 67. Καρυπίδης Σάκης 09
 68. Καρυπίδης Σάκης 10
 69. Καρυπίδης Σάκης 11
 70. Καρυπίδης Σάκης 12
 71. Καρυπίδης Σάκης 13
 72. Καρυπίδης Σάκης 14
 73. Καρυπίδης Σάκης 15
 74. Καρυπίδης Σάκης 16
 75. Καρυπίδης Σάκης 17
 76. Καρυπίδης Σάκης 18
 77. Καρυπίδης Σάκης 19
 78. Καρυπίδης Σάκης 20
 79. Καρυπίδης Σάκης 21
 80. Καρυπίδης Σάκης 22
 81. Κατσάκος Ανδρέας 01
 82. Κατσάκος Ανδρέας 02
 83. Κατσάκος Ανδρέας 03
 84. Κατσάκος Ανδρέας 04
 85. Κατσάκος Ανδρέας 05
 86. Κατσάκος Ανδρέας 06
 87. Κατσάκος Ανδρέας 07
 88. Κατσάκος Ανδρέας 08
 89. Κατσάκος Ανδρέας 09
 90. Κατσάκος Ανδρέας 10
 91. Κατσάκος Ανδρέας 11
 92. Κατσάκος Ανδρέας 12
 93. Κατσάκος Ανδρέας 13
 94. Κατσάκος Ανδρέας 14
 95. Κατσάκος Ανδρέας 15
 96. Κατσάκος Ανδρέας 16
 97. Κατσάκος Ανδρέας 17
 98. Κατσάκος Ανδρέας 18
 99. Κατσάκος Ανδρέας 19
 100. Κατσάκος Ανδρέας 20
 101. Κατσάκος Ανδρέας 21
 102. Κατσάκος Ανδρέας 22
 103. Κατσάκος Ανδρέας 23
 104. Κατσάκος Ανδρέας 24
 105. Κοκκινίδης Γιώργος 01
 106. Κοκκινίδης Γιώργος 02
 107. Κοκκινίδης Γιώργος 03
 108. Κοκκινίδης Γιώργος 04
 109. Κοκκινίδης Γιώργος 05
 110. Κοκκινίδης Γιώργος 06
 111. Κοκκινίδης Γιώργος 07
 112. Κοκκινίδης Γιώργος 08
 113. Κοκκινίδης Γιώργος 09
 114. Κοκκινίδης Γιώργος 10
 115. Κοκκινίδης Γιώργος 11
 116. Κοκκινίδης Γιώργος 12
 117. Κοκκινίδης Γιώργος 13
 118. Κοκκινίδης Γιώργος 14
 119. Κοκκινίδης Γιώργος 15
 120. Κωνσταντινίδης Κώστας 01
 121. Κωνσταντινίδης Κώστας 02
 122. Κωνσταντινίδης Κώστας 03
 123. Κωνσταντινίδης Κώστας 04
 124. Κωνσταντινίδης Κώστας 05
 125. Κωνσταντινίδης Κώστας 06
 126. Κωνσταντινίδης Κώστας 07
 127. Κωνσταντινίδης Κώστας 08
 128. Κωνσταντινίδης Κώστας 09
 129. Κωνσταντινίδης Κώστας 10
 130. Κωνσταντινίδης Κώστας 11
 131. Κωνσταντινίδης Κώστας 12
 132. Κωνσταντινίδης Κώστας 13
 133. Κωνσταντινίδης Κώστας 14
 134. Κωνσταντινίδης Κώστας 15
 135. Κωνσταντινίδης Κώστας 16
 136. Κωνσταντινίδης Κώστας 17
 137. Λαλίδης Παναγιώτης 01
 138. Λαλίδης Παναγιώτης 02
 139. Λαλίδης Παναγιώτης 03
 140. Λαλίδης Παναγιώτης 04
 141. Λαλίδης Παναγιώτης 05
 142. Λαλίδης Παναγιώτης 06
 143. Λαλίδης Παναγιώτης 07
 144. Λαλίδης Παναγιώτης 08
 145. Λαλίδης Παναγιώτης 09
 146. Λαλίδης Παναγιώτης 10
 147. Λαλίδης Παναγιώτης 11
 148. Λαλίδης Παναγιώτης 12
 149. Λαλίδης Παναγιώτης 13
 150. Λαλίδης Παναγιώτης 14
 151. Λαλίδης Παναγιώτης 15
 152. Λαλίδης Παναγιώτης 16
 153. Λαλίδης Παναγιώτης 17
 154. Λαλίδης Παναγιώτης 18
 155. Λαλίδης Παναγιώτης 19
 156. Λαλίδης Παναγιώτης 20
 157. Μιχαήλογλου Αναστασία 01
 158. Μιχαήλογλου Αναστασία 02
 159. Μιχαήλογλου Αναστασία 03
 160. Μιχαήλογλου Αναστασία 04
 161. Μιχαήλογλου Αναστασία 05
 162. Μιχαήλογλου Αναστασία 06
 163. Μιχαήλογλου Αναστασία 07
 164. Μιχαήλογλου Αναστασία 08
 165. Μιχαήλογλου Αναστασία 09
 166. Μιχαήλογλου Αναστασία 10
 167. Μιχαήλογλου Αναστασία 11
 168. Μιχαήλογλου Αναστασία 12
 169. Μιχαήλογλου Αναστασία 13
 170. Μιχαήλογλου Αναστασία 14
 171. Μιχαήλογλου Αναστασία 15
 172. Μιχαήλογλου Αναστασία 16
 173. Μπακαλούδης Βασίλης 01
 174. Μπακαλούδης Βασίλης 02
 175. Μπακαλούδης Βασίλης 03
 176. Μπακαλούδης Βασίλης 04
 177. Μπακαλούδης Βασίλης 05
 178. Μπακαλούδης Βασίλης 06
 179. Μπακαλούδης Βασίλης 07
 180. Μπακαλούδης Βασίλης 08
 181. Μπακαλούδης Βασίλης 09
 182. Μπακαλούδης Βασίλης 10
 183. Μπακαλούδης Βασίλης 11
 184. Μπακαλούδης Βασίλης 12
 185. Μπακαλούδης Βασίλης 13
 186. Μπακαλούδης Βασίλης 14
 187. Μπακαλούδης Βασίλης 15
 188. Νταγιούκλας Σταύρος 01
 189. Νταγιούκλας Σταύρος 02
 190. Νταγιούκλας Σταύρος 03
 191. Νταγιούκλας Σταύρος 04
 192. Νταγιούκλας Σταύρος 05
 193. Νταγιούκλας Σταύρος 06
 194. Νταγιούκλας Σταύρος 07
 195. Νταγιούκλας Σταύρος 08
 196. Πέτρα Εκατό 01
 197. Πέτρα Εκατό 02
 198. Πέτρα Εκατό 03
 199. Πέτρα Εκατό 04
 200. Πέτρα Εκατό 05
 201. Πέτρα Εκατό 06
 202. Πέτρα Εκατό 07
 203. Πέτρα Εκατό 08
 204. Πέτρα Εκατό 09
 205. Πολίτης Ηλίας 01
 206. Πολίτης Ηλίας 02
 207. Πολίτης Ηλίας 03
 208. Πολίτης Ηλίας 04
 209. Πολίτης Ηλίας 05
 210. Πολίτης Ηλίας 06
 211. Πολίτης Ηλίας 07
 212. Πολίτης Ηλίας 08
 213. Πολίτης Ηλίας 09
 214. Πολίτης Ηλίας 10
 215. Πολίτης Ηλίας 11
 216. Πολίτης Ηλίας 12
 217. Πολίτης Ηλίας 13
 218. Πολίτης Ηλίας 14
 219. Πολίτης Ηλίας 15
 220. Πολίτης Ηλίας 16
 221. Πολίτης Ηλίας 17
 222. Πολίτης Ηλίας 18
 223. Πολίτης Ηλίας 19
 224. Σχίζας Τάσος 01
 225. Σχίζας Τάσος 02
 226. Σχίζας Τάσος 03
 227. Σχίζας Τάσος 04
 228. Σχίζας Τάσος 05
 229. Σχίζας Τάσος 06
 230. Σχίζας Τάσος 07
 231. Σχίζας Τάσος 08
 232. Σχίζας Τάσος 09
 233. Σχίζας Τάσος 10
 234. Σχίζας Τάσος 11
 235. Σχίζας Τάσος 12
 236. Σχίζας Τάσος 13
 237. Σχίζας Τάσος 14
 238. Σχίζας Τάσος 15
 239. Σχίζας Τάσος 16
 240. Σχίζας Τάσος 17
 241. Σχίζας Τάσος 18
 242. Σχίζας Τάσος 19
 243. Σχίζας Τάσος 20
 244. Ταμπακιώτης Δημήτρης 01
 245. Ταμπακιώτης Δημήτρης 02
 246. Ταμπακιώτης Δημήτρης 03
 247. Ταμπακιώτης Δημήτρης 04
 248. Ταμπακιώτης Δημήτρης 05
 249. Ταμπακιώτης Δημήτρης 06
 250. Ταμπακιώτης Δημήτρης 07
 251. Ταμπακιώτης Δημήτρης 08
 252. Ταμπακιώτης Δημήτρης 09
 253. Ταμπακιώτης Δημήτρης 10
 254. Τζημοράγκας Γιώργος 01
 255. Τζημοράγκας Γιώργος 02
 256. Τζημοράγκας Γιώργος 03
 257. Τζημοράγκας Γιώργος 04
 258. Τζημοράγκας Γιώργος 05
 259. Τζημοράγκας Γιώργος 06
 260. Τζημοράγκας Γιώργος 07
 261. Τζημοράγκας Γιώργος 08
 262. Τζημοράγκας Γιώργος 09
 263. Τζημοράγκας Γιώργος 10
 264. Τζημοράγκας Γιώργος 11
 265. Τζημοράγκας Γιώργος 12
 266. Τζημοράγκας Γιώργος 13
 267. Χοϊλού Στάσα 01
 268. Χοϊλού Στάσα 02
 269. Χοϊλού Στάσα 03
 270. Χοϊλού Στάσα 04
 271. Χοϊλού Στάσα 05
 272. Χοϊλού Στάσα 06
 273. Χοϊλού Στάσα 07
 274. Χοϊλού Στάσα 08
 275. Χοϊλού Στάσα 09
 276. Χοϊλού Στάσα 10